Disclaimer & privacy

Algemeen

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Feenstra Rijn Lijn is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Feenstra Rijn Lijn gecreëerde site. Feenstra Rijn Lijn wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Feenstra Rijn Lijn geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Feenstra Rijn Lijn uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Feenstra Rijn Lijn zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Feenstra Rijn Lijn is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen Feenstra Rijn Lijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Feenstra Rijn Lijn is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen. 

Privacy

Uw persoons- en adresgegevens worden gebruikt om uw informatieaanvraag of boeking op de juiste wijze te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Feenstra Rijn Lijn worden ingeschakeld om uw informatieaanvraag of boeking te verwerken. Feenstra Rijn Lijn werkt uitsluitend met gerenommeerde partijen met wie is overeengekomen dat persoons- en adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. De door u ingevulde informatie op het reserveringsformulier wordt doorgestuurd naar de door u gewenste boekingskantoor. Zij zullen de informatie gebruiken om contact met u op te nemen en de boeking verder af te handelen.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Feenstra Rijn Lijn houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoongegevens stelt. De persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1643992.

© Copyright

© 2010-2016 Feenstra Rijn Lijn. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders van deze website.