Aanvullende voorwaarden van Feenstra Rijn Lijn

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden met ingang van 1 april 2016.

Inhoudsopgave:

1.Kantooruren
2.(Aan)betaling
3.Opzegging door de reiziger (annulering)
4.Herroepingsrecht
5.Onvoldoende deelname
6.Wijzigingskosten
7.Reisbescheiden
8.Klachtenprocedure
9.Mindervaliden
10.Rollators en rolstoelen

1.Kantooruren:

Het kantoor van Feenstra Rijn Lijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:30 uur en op zaterdag van 09:30 - 15:30 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

2.(Aan)betaling

1.       Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom plus eventuele verzekeringen te worden voldaan.

2.       Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als er sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van Feenstra Rijn Lijn.

3.       Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom direct, en in één keer worden voldaan.

3.Opzegging door de reiziger (annulering)

1.       Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd, zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
*     bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag wordt de aanbetaling in rekening gebracht;
*     bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
*     bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusie) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
*     bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
*     bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
*     bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
*     bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2.      Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in de reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf annuleert, is hij annuleringskosten, zoals vermeld in 3.1, verschuldigd.

3.1    Als de grootte van het resterende gezelschap wijzigt door de annulering zoals beschreven in 3.2, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsaanbod voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

3.2    Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden.

3.3    Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

3.4    Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

4)      Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5)      Een eventuele restitutie kan uitsluitend worden uitbetaald aan de persoon die de reis heeft geboekt.

4.Herroepingsrecht

Zoals reeds in artikel 1.3 van de ANVR-Reisvoorwaarden staat vermeld heeft de reiziger geen herroepingsrecht op de boeking van onze riviercruises.

5.Onvoldoende deelname

Een reis gaat alleen door als het minimum aantal deelnemers is bereikt. Dit aantal vindt u hieronder en staat ook vermeld in de brochure in de prijskolom van de betreffende reis en op onze website bij de reis onder het huttenplan. Gaat een reis niet door dan krijgt u van ons bericht:

• reizen t/m 6 dagen: uiterlijk 8 dagen voor vertrek
• reizen vanaf 7 dagen: uiterlijk 14 dagen voor vertrek

Scheepsnaam

Minimum deelnemers

Antonio Bellucci

  85

Azolla

  55

Calypso

  60

Da Vinci

  70

Horizon

  65

Poseidon

  65

Rembrandt van Rijn

  75

Salvinia

  75

Statendam

  100

6.Wijzigingskosten

Indien een reiziger zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoekt om het reisaanbod of iets in de gemaakte boeking te wijzigen, dan kunnen wij daarvoor € 50,00 wijzigingskosten in rekening brengen. Indien er een wijziging, vanaf 1 week voor vertrek, in het aansluitend busvervoer en taxiservice komt, dan gelden daar afwijkende regels voor: - bij een wijziging worden naast de wijzigingskosten van Feenstra nog eens € 30,00 extra doorbelast voor de busmaatschappij.  - bij annulering wordt hiervoor 100% doorbelast.

7.Reisbescheiden Uw reisbescheiden verzenden wij, na ontvangst van de volledige reissom, 8 dagen voor vertrek. Indien u uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt u zich dan bij uw boekingskantoor.  

8.Klachtenprocedure Het kan zijn dat u, ondanks onze goede zorgen aan boord of vooraf, toch niet helemaal tevreden bent over de afhandeling van uw boeking, over uw accommodatie, of over de verzorging aan boord. Indien u klachten of aanmerkingen heeft over de boekingsprocedure bij, of uw contact met, Feenstra Rijn Lijn dan verzoeken wij u dit schriftelijk, binnen twee maanden na het moment waarop uw klacht zich heeft voortgedaan, kenbaar te maken aan ons. Dit kan per post of  e-mail aan info@feenstrarijnlijn.nl. Heeft u aanmerkingen of klachten tijdens de reis dan verzoeken wij u dit gelijk te melden aan boord bij de leiding. Zij zullen u ter plaatse zo goed mogelijk helpen. Is de oplossing niet direct voorhanden vult u dan het klachtenformulier aan boord in. Alleen klachten die tijdens de reis, op beschreven wijze, bij de leiding aan boord zijn gemeld, worden later door ons in behandeling genomen. U dient, ondanks het reeds ingevulde klachtenformulier, uw klacht schriftelijk binnen twee maanden na afloop van de reis te hebben ingediend, klachten die later dan 2 maanden worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht ontvangt u een inhoudelijke reactie.

9.Mindervaliden Aan boord gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van noodprocedures dient snel en correct te gebeuren. Hierdoor behouden wij het recht voor om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis indien een handicap een belemmering blijkt te zijn voor het uitvoeren hiervan. Vaak zijn schepen niet goed uitgerust voor mindervaliden en ook het personeel is niet opgeleid voor medische diensten. Voor groepjes mindervaliden (uitsluitend onder voldoende begeleiding) dient u te allen tijde vooraf contact met ons op te nemen.

10.Rollators en rolstoelen - Gebruik aan boord is niet toegestaan De veiligheid van onze passagiers aan boord gaat ons boven alles. Ook als u minder mobiel bent moeten we uw veiligheid kunnen garanderen. Daarom moeten we helaas het meenemen van hulpmiddelen zoals rollators of rolstoelen beperken. Geef dit daarom meteen aan bij uw boeking, dan kijken we gelijk of dit nog mogelijk is en anders naar eventuele alternatieven. Veelal is het achteraf bijboeken van een rollator of rolstoel namelijk niet meer mogelijk. Het meenemen van een eigen rollator of rolstoel moet u aanvragen en is slechts in zeer gelimiteerde hoeveelheid toegestaan. U heeft hier een schriftelijke toestemming voor nodig.

Voor de duidelijkheid: het gebruik van een rollator of rolstoel aan boord is niet toegestaan. U moet zich dus zonder deze hulpmiddelen aan boord kunnen verplaatsen. Aan wal kunt u natuurlijk wel een rollator/rolstoel gebruiken. Deze zijn ook bij ons te huur voor € 5,-. U kunt er dan de gehele reis, aan wal, gebruik van maken. Ook dit dient u bij boeking door te geven.